Blog: Een Klas, hoe stuur je die goed aan….

Vanuit het onderwijs wordt verwacht dat een docent kan inspelen op de individuele behoefte van iedere student. Met 25 studenten in een klas, is dat een hele klus om te doen. Meestal is dit, het aantal studenten in het tijdsbestek van 45 tot 60 minuten, niet te verenigen. Het is dan dus ook niet zo vreemd dat je al snel ziet dat een docent iedere student het zelfde behandeld. Echter…. Iedere docent weet dat je dan je studenten niet die aandacht geeft die ze verdienen.

Werkvormen

Gebruik maken van werkvormen waarmee samenwerken wordt gestimuleerd, zodat er groepsgewijs wordt geleerd, is dan een goede oplossing. We zien dat studenten die van elkaar leren, ook zaken goed oppakken. Voorwaarde is wel dat je de juiste leerlingen bij elkaar zet, waardoor er echt wordt geleerd. Menigmaal zie je dat er willekeurig, of op verzoek van studenten groepen worden samengesteld. Er ontstaat dan een risico dat het leereffect minimaal wordt omdat de leeropdracht niet serieus gemaakt wordt, overschrijven, het een en ander wordt afgeraffeld, dus…. er dus niet echt sprake is van leren.

De Leerstijlen van Kolb

Een goede strategie is het inzetten van de leerstijlen van Kolb. Door groepen samen te stellen adhv deze leerstijlen kan je er voor kiezen dat de vier verschillende stijlen bij elkaar in een groepje worden gezet, waardoor ieder gebruik kan maken van zijn of haar dominante leerstijl. Daarnaast kunnen studenten ook van elkaars leerstijlen leren.

Het leren kan dan alsnog misgaan.

Wie herkent het namelijk niet dat als je bepaalde studenten bij elkaar zet, er nog steeds sprake kan zijn van niet samenwerken. Er ontstaat onrust ed. Dat komt omdat de persoonlijkheden/karakters niet op elkaar zijn afgestemd. Je moet dus naast ieder leerstijl ook kijken naar ieders karakter. Een combinatie van ieder leerstijl en persoonlijk-heid/karakter blijkt bijzonder effectief te zijn.

Met andere woorden, we moeten onze studenten dus kennen, weten wat voor een karakter/persoonlijkheid ze hebben, hoe ze leren. Als we dat weten kunnen we inspelen op ieders persoonlijke behoeften, en bij groepswerk kunnen we de meest effectieve groepen samen stellen om te komen tot goede leergroepen en dus goede studieresultaten.

Echter dat is niet zo makkelijk. Welke persoonlijkheden zet je bij elkaar, welke niet en hoe combineer je het een en ander, een echte zoektocht. De laatste jaren heb ik als docent, veelvuldig gekeken naar groepsvorming, samenwerking ed. En natuurlijk heb ik ook niet alle wijsheid in pacht, maar ik heb zelf ontdekt dat het communicatie-instrument True Colors© tools in handen heeft gegeven waarmee ik constructief aan de slag kan.

True Colors Flower1True Colors sloot voor mij aan bij mijn behoeften. Het model biedt een leerkracht/docent inzicht om te komen tot een ander gebruik van hun onderwijsruimte en tot een ander gebruik van hun didactische methoden. Het geeft inzicht in persoonlijkheid/karakter, voor zowel docent maar zeker ook voor de student zelf. Het is een communicatie-instrument, een instrument dat spreekt over 4 typen karakters, 4 kleuren. En al gaat dit instrument er van uit dat je als persoon ‘alle’ kleuren in je hebt, ieder persoon heeft altij een dominante kleur. Hiermee kan je een klas toch redelijk begeleiden. Door kennis te hebben van ieders dominante kleur, heb ik tegelijkertijd nog ruimte voor de individuele bijsturing. Met andere woorden, het biedt mij als docent structuur.

True Colors wordt in de VS en UK al sinds jaar en dag gebruikt in het onderwijs – met leerkrachten, leerlingen en ouders. Voor leerlingen biedt dit instrument een leuke en eenvoudige manier om zichzelf te begrijpen, hoe ze communiceren met anderen – te helpen bouwen aan zelfvertrouwen en motivatie om te leren en gebruik te maken van hun talenten.

Het unieke van True Colors is dat het geen “assessment”instrument is – het helpt de mensen te ontdekken wie ze zijn en wat belangrijk is voor hen. Met behulp van een verscheidenheid van de verschillende leermethoden helpt het hen om op een leuke en interactieve manier te (her) ontdekken wie ze zijn en wat hun maakt wie ze zijn.

De essentie van True Colors is het identificeren van onze sterkte kanten en waarden, en deze te begrijpen en te waarderen. Deze kennis te gebruiken voor de ontwikkeling van meer effectieve relaties met anderen, in de klas of waar dan ook – het creëren van eenheid en samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *